Gümrükleme

Gümrükleme

Ateş Lojistik

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatın gümrük müşavirlerine verdiği yetki ve izin çerçevesinde

ithalat, ihracat, antrepo ve transit işlemleriniz tarafımızdan itinayla gerçekleştirilirken işlemlerinizin 

minimum süre ve maliyet ile sonuçlandırılması esas alınır. Gümrük işlemleri sırasında gümrük

idareleri ve diğer kamu kurumları ile oluşabilecek ihtilafların çözümü en kısa sürede ve kanuni

ölçülerde en lehinize sonuçlanacak şekilde takip edilir.